SOPOL - bariery energochłonne

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Profil rurowo łukowy 150.

Typ 1
* Wymiary, grubości, wysokość nadsypki oraz liczba płytek - patrz zapisy na poprzedniej stronie
 
Typ 2