SOPOL - bariery energochłonne

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Przekrój pionowy, planimetryczny. Przekrój zgodny z nachyleniem nasypu

1. Przykład przekroju planimetrycznego (pionowy przykrój zgodny z wymogami pod kolanko planimetryczne/lub możliwa inna adaptacja) 2. Przykład altimetrycznego przekroju (skos zgodnie z nachyleniem nadsypu)
β - planimetryczny kąt odcięcia α - altimetryczny kąt odcięcia