SOPOL - bariery energochłonne

Zobacz również

 • Wyroby hutnicze
 • Bariery energochłonne
 • Odzież ochronna i robocza
 • Węgiel - miał - koks
 • Sól w tabletkach
 • Talk
Milo Telecom

Rury spiralne do drenażu

Te produkty są idealne w pracach drenujących. Są one wwiercane dokładnie w dolna część /ćwierć profilu. Lekkość wytrzymałość i funkcjonalność czynią nasze produkty łatwymi do zainstalowania a także bardzo ekonomicznymi.

Falowana blacha stalowa charakteryzuje się jednostkowym naprężeniem rozciągającym nie mniejszym niż 360 kg/mm2 i jest ona zabezpieczona obustronnie ocynkowaniem zgodnym ze standardami Sendzimira. Materiał zasypowy wykorzystywany podczas instalacji rury musi być półprzepuszczalny, tak aby umożliwić szybki przepływa wody, poza tym musi on działać jak filtr, który zablokuje mniejsze cząsteczki, które mogłyby zapychać otwory drenujące. Poszczególne warstwy materiału zasypowego musza być kompresowane z dużą dbałością tak aby uniknąć opadaniu podczas osiadania gruntu.

Rury spiralne do drenażu maja 8,oo mm średnicy z regularnymi odstępami w dolnej części, należy je kłaść w dół aby umożliwić należyty przepływ wody.

Główne zastosowanie:

 • drenaż dróg i obiektów sportowych
 • odciążanie struktur betonowych (rury bez otworów)
 • Rury do drenażu dróg posiadają otwory o średnicy 8,00 mm, odległość c/c około 78 mm ułożone w podwójną linię w dolnej części.
 • Rury dostępne są w standardowych długościach - 6,00 m, jednak na zamówienie mogą być produkowane od 4,00 - 9,00 m.
 • Połączenia poszczególnych jednostek można wykonywać używając łączników o średnicy nieznacznie większej niż sama rura i podwójnej długości.