SOPOL - węgiel - miał - koks

Zobacz również

 • Wyroby hutnicze
 • Bariery energochłonne
 • Odzież ochronna i robocza
 • Węgiel - miał - koks
 • Sól w tabletkach
 • Talk
Milo Telecom

Koncepcja rozwoju firmy

 • Zbudowanie właściwej struktury organizacyjnej firmy, pozwalającej na opty-malne wykorzystanie zasobów: wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników, a także prawidłowy i szybki przepływ informacji zarówno ekonomicznych jak i gospodarczych,
 • Szkolenia i dokształcanie pracowników, zajmujących się organizowaniem transakcji handlowych, w zakresie profesjonalnych technik sprzedaży oraz obsługi klienta,
 • Ciągłe badanie rynku pod względem potrzeb klientów,
 • Bieżące reagowanie na zmiany zachodzące na rynku,
 • Bieżący monitoring wyników firmy pod kątem realizacji planów,
 • Prowadzenie polityki finansowej, zorientowanej na rozwój firmy na rynku