SOPOL - odzież robocza i ochronna

Zobacz również

 • Wyroby hutnicze
 • Bariery energochłonne
 • Odzież ochronna i robocza
 • Węgiel - miał - koks
 • Sól w tabletkach
 • Talk
Milo Telecom

Zadania i cele

Zadania
 • Uzyskanie wysokiej wiarygodności jako partner handlowy,
 • Ciągłe badanie potrzeb klientów i rozwijanie oferty handlowej,
Cele
 • Utrzymanie stabilnej pozycji na rynku,
 • Ciągłe poszukiwanie nowych rynków zbytu i nowych klientów - przede wszystkim wśród firm produkcyjnych,
 • Utrzymanie wysokiej wiarygodności płatniczej,
 • Zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania transakcji.
Przedsiębiorstwo "SOPOL" oparło swoją działalność handlową na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich to realizowanie dostaw na rynku śląskim przede wszystkim w zakresie odzieży i chemii gospodarczej. Druga sprzedaży wyrobów hutniczych odbiorcom, którzy charakteryzują się wysoką zdolnością do regulowania swoich zobowiązań.

W związku z powyższym, dział sprzedaży w firmie podzielony został na dwa zespoły: sprzedaży odzieży i chemii gospodarczej oraz wyrobów hutniczych. Zespół pierwszy ma w swojej ofercie produkty takie jak: ubrania robocze, odzież ochronna, buty robocze, chemia gospodarcza, materiały biurowe, środki BHP, na które są zamówienia głównie z zakładów produkcyjnych. W ramach tych towarów "SOPOL" ma podpisane umowy o współpracy z m.in. z GARDIA Nowogard oraz szwalniami. Pozwala to w sposób ciągły realizować zamówienia zakładów, a jednocześnie stała współpraca z tymi firmami stwarza możliwości negocjowania jeszcze lepszych warunków płatności i cen. Natomiast drugi zespół zajmuje się wyłącznie sprzedażą wyrobów hutniczych na rynku ogólnopolskim. Na produkt ten składa się cała gama towarów, począwszy od rur, blach, prętów, a skończywszy na ceownikach, kątownikach czy teownikach.

Wszystko to daje gwarancje bezpiecznego rozwoju firmy, której filary oparte są na doświadczeniu kierownictwa, stabilności działania w długim okresie czasu oraz dobrych tendencjach w gospodarce polskiej.